Címke: Szaniszló János

Medárd napi születésnapi est

Fellépnek: az Ünnepelt, Szaniszló János dzsessz-zongoraművész és vendégei Szaniszló János 1949-ben szü­le­tett Sze­ge­den, itt foly­ta­tott ko­moly­ze­nei ta­nul­má­nyo­kat is, majd sa­ját be­val­lá­sa sze­rint Oscar Peter­son zon­go­ra­já­té­ká­nak ha­tá­sá­ra kez­dett a dzsessz iránt ér­dek­lőd­ni. El­ső együt­te­sét 1965 vé­gén ala­pí­tot­ta As­to­ria Quar­tet né­ven, mely­nek … Tovább

Share
Kategória: Bálint Sándor Művelődési Ház, Június 8. (szombat), Zenés program | Címke: | Szóljon hozzá most!